FAGOMRÅDER

 

Jura

 • Kontrakter: entreprisekontrakter, samarbejdskontrakter, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, agent- og forhandlerkontrakter
 • Selskabsdokumenter: vedtægter, aktionæroverenskomster, sammenskrevne resumeer
 • Retssager: stævninger, anklageskrifter, domme, syns- og skønserklæringer, responsa
 • Konkurs- og skifteret: konkursdekreter, cirkulæreskrivelser
 • Familie- og arveret: testamenter, separation og skilsmisse, dødsattester, skifteretsattester
 • Ejendomshandel: skøder, fuldmagter, tinglysningsdokumenter
 • Varemærke- og patentret
 • Love og juridisk faglitterattur
 • EU-ret
 • Medieret

Medicin

 • Lovmateriale
 • Lægemiddelindustrien
 • Godkendelse og kontrol af lægemidler
 • Markedsføringstilladelser
 • Procesvalideringsdokumenter
 • Indlægssedler, produktresumeer
 • Patientinformation, patientjournaler og lægeerklæringer

Teknik

 • Teknisk dokumentation: udbudsmateriale, procesteknikker, manualer etc.
 • Bygge og anlæg: energi og miljø, vindmøller, person- og lastbiler, maskiner, arkitektur, design, møbler, fødevarer

Private dokumenter

 • Attester og beviser: fødsels- og dåbsattester, navneattester, bopælsattester,
  civilstandsattester, vielsesattester, separations- og skilsmissepapirer, eksamensbeviser, jobansøgninger, CV