LEGALISERING

Autoriserede oversættelser – hvad er det?

Indtil translatørlovens afskaffelse pr. 1. januar 2016 talte man om autoriserede translatører/oversættelser. Reelt var der tale om en oversættelse bekræftet af en statsautoriseret translatør, hvis underskrift kunne legaliseres i Udenrigsministeriet og dermed fik retskraft i udlandet.

Hvad så nu?

Vi leverer stadig bekræftede translatøroversættelser – der stadig ofte betegnes som ”autoriserede” – som kan legaliseres og få retsgyldighed i udlandet.

Til brug for danske myndigheder kræves der som regel ikke yderligere påtegninger udover vores underskrift og stempel.

Til brug i udlandet skal translatørens underskrift som regel påtegnes i Dansk Erhverv eller hos notar og herefter legaliseres i Udenrigsministeriet med en såkaldt apostillepåtegning.

Visse lande, som fx Italien, tilbyder legalisering af translatører godkendt af det italienske konsulat. Disse vil da være direkte retsgyldige i Italien.

Der findes forskellige regler, og det anbefales derfor på forhånd at undersøge de præcise krav hos oversættelsens modtager, så man ikke får unødvendige udgifter.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiderne hos Udenrigsministeriet www.um.dk. og Dansk Erhverv www.danskerhverv.dk – ligesom vi naturligvis også kan give yderligere oplysninger.