Kontakt

Ring til os på 7027 2610

Gangen copy.jpeg

Priser

Vores forretningsprincip er, at vi skal levere kvalitetsoversættelser til aftalt tid efter kundens behov og ønsker. Overordnet beregnes prisen på grundlag af tekstmængden, men andre faktorer kan påvirke prisen, herunder sværhedsgrad, tekstmængde (rabat ved større tekstmængder), grafisk opsætning, om vi modtager udgangsteksten i elektronisk form, tidsfrister mv.

Persondatapolitik

Vi behandler persondata i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis kunder vil i kontakt med os, findes vores kontaktoplysninger på www.translatorhuset.dk. 

Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan Iøse den aftalte opgave. 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun kundedata, der er relevante i forhold til at løse de opgaver, som er aftalt med kunden. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som kunden skal oplyse. Hvis vi ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi kunden om det nye formål og beder om kundens samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi kunden om dette.

Opbevaring af persondata

Vi sørger for at opbevare de persondata, vi behandler om kunder, så længe, det er nødvendigt i forhold til vores arbejde og i overensstemmelse med gældende regler om forældelse og lovgivningen i øvrigt. 

Vi sletter data, nar de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsag til indsamlingen.  

Sikkerhed

For at beskytte kunder mod at uvedkommende får adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som sikrer, at kun de medarbejdere og tilknyttede oversættere for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til kundens personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vores IT-leverandør sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kunden for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette kunden om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

 Kunden har ret til at få adgang til sine persondata

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os. 

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet 

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden er unøjagtige eller urigtige eller i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet eller slettet.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem. Kunden har ret til at få udleveret persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at få overført data til en anden dataansvarlig. 

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.  

Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på henvendelsen så hurtigt som muligt. 

Cookies

Cookies: Translatørhuset indsamler kun cookies, der er brug for af tekniske årsager. Cookies bruges til statistik, og der oplyses om cookies første gang brugeren besøger hjemmesiden. Cookies kan umiddelbart slettes fra den besøgendes browser.

 Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås hos Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Vesterbrogade 26 - 1620 København V - 70272610 - info@translatorhuset.dk